Som Hotell & Restauranganläggning ligger ansvaret på oss att genomföra åtgärder för att undvika trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar. Allt för att du som gäst ska känna dig trygg under ditt besök hos oss.

Allmänt
– informera besökare om hur de kan minska risken för att sprida smitta.
– skyltar påminner alla våra gäster att hålla avstånd samt tvätta händerna. Känner man sjukdomssymptom ber vi er att stanna hemma i enlighet med de rekommendationer som finns.
– se till att besökare kan hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.
– erbjuda möjlighet att kunna tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.

Konferens
– glesare möblering i konferenslokalerna.
– rymliga lokaler.
– generösa avbokningsvillkor.

Restauranger
– luftig möblering med väl tilltagna avstånd mellan borden.
– endast servering av mat och dryck vid borden.
– om det är möjligt låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
– sällskap fler än 4 personer får inte sitta vid samma bord.
– då vi innehar serveringstillstånd för alkohol innebär det att serveringstiden begränsas fram till klockan 22:00. Mellan klockan 22:00 och 11:00 är det inte tillåtet att servera de alkoholdrycker som omfattas av serveringstillståndet. Restaurangen ska vara utrymd klockan 22:30.
– restaurangbesök räknas inte som en offentlig sammankomst.

Har du frågor angående bokning på hotellet eller restaurangen, kontakta oss på info@shfjallbacka.se

Vi håller igång vår verksamhet precis som vanligt och våra öppettider hittar du här