Miljöpolicy

På Stora Hotellet strävar vi efter att erbjuda produkter och tjänster som producerats med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi arbetar ständigt för att minska vår miljöbelastning genom att förbättra vårt arbete inom energi, vatten, resursförbrukning, kemikalie- och avfallshantering.
Vi har tydliga rutiner för alla medarbetare så det ska känna sig delaktiga och ta ansvar för miljön.
Vi prioriterar leverantörer som är miljöcertifierade.
Stora Hotellet byggdes redan år 1834. Vi arbetar löpande med underhåll för att bevara och i samband med renovering ser vi till att anläggningen energieffektiviseras.

Energi
– Vi ser kontinuerligt över energianvändningen.
– Vi använder oss av lågenergilampor/LED-lampor
– Utrymmen är försedda med behovsanpassad ventilation.

Vatten
– Toaletter byts löpande ut till snålspolande
– Vårt kranvatten är högklassigt, härfiltrerat och miljövänligt.
– Särskilda munstycken för kranar och dusch byts löpande ut, för att minimera förbrukning.

Avfall
– Vi sorterar vårt avfall så långt det är möjligt; matavfall, glas, returpapper (papper/tidningar), pappersförpackningar (kartong/wellpapp), hårdplastförpackningar, metallförpackningar, el (t ex ljuskällor), farligt avfall (t ex batterier).
– Vi ser över och minimerar användningen av engångsartiklar.

Tvätt-och rengöring
– Rengörings-och tvättmedel som används i den dagliga verksamheten är miljömärkt.
– Toalett- och hushållspapper, pappershanddukar och andra pappersprodukter är miljömärkta.
– Vi är noga med att dosera rengöringsmedel i rätt mängd.
– Vårt tvätteri är ISO och Svanenmärkt

Livsmedel
– Vi samarbetar med närliggande gårdar och Smögens Fiskeauktion.
– Vi odlar egna grönsaker på Klevs gård i Bovallsstrand.
– Vi erbjuder ekologiska och närproducerade alternativ vid servering och strävar efter att öka utbudet.
– Vi erbjuder vegetariska alternativ.
– Engångsförpackningar fasas ut så långt det är möjlig.
– Vi informerar, utbildar och fortbildar personal för att öka kunskap och engagemang i miljöarbetet.
– Vi visar hur våra gäster kan vara med och bidra i vårt miljöarbete under sin vistelse.

Administration
– Våra brev, skrivarpapper och annat papper på våra kontor är miljömärkta.
– Vi stänger ned vår utrustning när den inte används.